English    نقشه سایت

راهنمای پژوهشیار
پست الکترونیک
اطلاعیه ها   
اخبار
نرم افزارها و راهنمای ورود به وادانا

 

                        شیوه  نامه و فرم های مورد نیاز جهت تهیه پایان نامه

 
دریافت فرم راهنمای نحوه گردش امور پایان نامه ها دانلود
 مراحل مقدماتی در تهیه و تکمیل پروپوزال دانلود
  تکراری نبودن موضوع پایان نامه دانلود
 فرم پروپوزال ( فقط با این فرمت قابل قبول است) دانلود
  فرم پروپوزال ( فقط با این فرمت قابل قبول است) دانلود
 فرم الف  دانلود
  فرم شماره 4 دانلود
 فرم شماره 5 دانلود
 فرم شماره 6 دانلود
 فرم شماره 7 دانلود
 فرم انصراف از مقاله دانلود
 فرم تعهد چاپ مقاله دانلود
 فرم نمره مقاله دانلود
 فرم ب دانلود
  فرم تغییر استاد راهنما دانلود
  فرم نحوه نگارش پایان نامه ها دانلود
 فرم تاییدیه اصلاحات پایان نامه دانلود
 دریافت تاییدیه نهایی از irandoc دانلود
 تحویل نسخ پایان نامه دانلود
 فرم ثبت و توصیف پایان نامه دانلود
 چک لیست آموزشی دانلود

آئین نامه ها:

 آئین نامه کارشناسی ارشد                                                               دانلود 

 

 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب می باشد.