English    نقشه سایت

راهنمای پژوهشیار
پست الکترونیک
اطلاعیه ها   
اخبار
نرم افزارها و راهنمای ورود به وادانا

                                                                             معرفی مسئول مرکز رشد 

                                                         نام و نام خانوادگی:  وحید شیروانی                                                       

                                                       تاریخ تولد:        

                                                   مدرک تحصیلی:  دکترا

                                                  جهت دریافت فایل رزومه ایشان کلیک نمایید.

        ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             کارشناسان امور اقتصادی و دانش بنیان:

                 1- آقای روح اله کاکائی

                 2- آقای بیژن بالی

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    شرح وظابف:

   1. طراحي و تدوين برنامه هاي راهبردي، بلندمدت، ميان مدت و عملياتي در دانشگاه بر مبناي سياستها و اسناد بالادستي

   2. برنامه ريزي و پي‌گيريِ تخصيص و به كارگيري منابع در دانشگاه

   3. ارائة گزارش هاي ادواري و موردي از عملكرد واحدها و مناطق دانشگاه به مراجع ذیصلاح

   4. گردآوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل و ارزيابي كمي و كيفي عملكرد دانشگاه در مقايسه با برنامه ها و تعهدات مصوب و طراحي نظام جامع ارزيابي عملكرد

   5. گردآوري، تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات و آمار پايه دانشگاه

   6. اعتبارسنجی و رتبه‌بندی فعالیت های رکن‌های دانشگاه اعم از هیات علمی، گروه آموزشی دانشکده، واحد دانشگاهی و واحدهای سازمانی

   7. بررسي و به كارگيري روشهاي تعالي سازماني براي بهبود و افزايش بهره‌وري در دانشگاه

   8. پيگيري و نظارت برحسن اجراي دستورالعملها، بخشنامه ها، استانداردها، نرخها و شاخصهاي ابلاغي دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

   9. بررسي و شناسايي نيازهاي دانشگاه در خصوص سيستمهاي اطلاعاتي و عملياتي و ارائة پيشنهاد طراحي و توسعة اين سيستمها

  10. ارائة طرح هاي توسعه اي دانشگاه در راستاي سياستها و اهداف دانشگاه و تهيه و تدوين شاخص هاي توسعه

   11. مشارکت و همکاری فعال در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری دانشگاه

  12. استاندارد سازی خدمات و تسهیل در نحوه ارائه خدمات و روان سازی امور

  13. تشویق، ترغیب و توسعه فرهنگ و سیاست های مبتنی بر نوآوری، نوسازی و تحول در نظام مدیریتی دانشگاه

   14. حضور فعال در مجامع داخلی و خارجی در زمینه تحو.ل در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی

   15. شناسایی اولویت‌های پژوهشی در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت با رویکرد کاربردی در قالب کتاب، مقاله و غیره

  16.آموزش و توانمند سازی کارکنان در راستای اهداف دانشگاه نوآور و رقابت پذیر

  17.بهبود روش ها و تشکیلات و ساختارها در به کارگیری نیروهای کارآمد و بهسازی نیروی انسانی

  18.کمک به نهادینه نمودن فرهنگ برنامه ریزی کیفیت آموزش و پژوهش در جهت تحقق اهداف دانشگاه رقابت پذیر و کارآفرین در عرصه ملی و بین المللی

  19.کمک به تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعالیم مدیریت اسلامی متکی به تعهد، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و وجدان کاری

 

 


 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب می باشد.