English    نقشه سایت

راهنمای پژوهشیار
پست الکترونیک
اطلاعیه ها   
اخبار
نرم افزارها و راهنمای ورود به وادانا

               انجمن هاي علمي دانشگاه

               از مهم ترين اهداف انجمن ها مي توان به موارد ذيل اشاره کرد: 

  • تعميم و تعميق روابط علمي و پژوهشي بين اعضاء
  • ايجاد ارتباط مستمر و متقابل بين دانشگاه و اعضاء انجمن به منظور رفع نيازهاي علمي
  • به روزکردن دانش اعضاء و آشنايي بيشتر با مسائل انجمن
  • کمک به اعضا در انجام امور آموزشي و پژوهشي

     در اين راستا و به منظور ارتقاء سطح علمي و پژوهشي استادان و دانشجويان، دانشگاه اقدام به تاسيس انجمن هاي علمي  نموده و اخذ مجوز در رشته حقوق داشته است که در مراحل پایانی برای آغاز فعالیت می باشد.


 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب می باشد.