English    نقشه سایت

راهنمای پژوهشیار
پست الکترونیک
اطلاعیه ها   
اخبار
نرم افزارها و راهنمای ورود به وادانا

    حوزه فعالیتهای دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

  • کار آموزی، کارورزی وبازدیدهای علمی و تحقیقاتی 
  • دریافت سهمیه کار آموزی،نظارت بر نحوه انجام آن و گزارش به معاونت پژوهشی
  •  بستر سازی کار برای دانشجویان
  • - برگزاری سمینارها،نمایشگاهها و بازدیدهای علمی ،تحقیقاتی

    ◄همکاریهای علمی و تحقیقاتی

  • - برآورد نیازها، مشکلات و مسائل صنعت،همچنین بررسی امکانات موجود در صنایع جهت تحقیقات دانشگاهی
  • - ایجاد بانک اطلاعاتی و انفور ماتیک از پتانسیلهای موجود در دانشگاه و صنایع
  • - تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و صنعت و نیز ایجاد کمیته های تخصصی متشکل از مسئولین،صاحبان صنایع و کارشناسان دانشگاه

◄طرحها،قراردادهای صنعتی و دوره های آموزشی کوتاه مدت

  • - عقد قرارداد و جذب پروژه های صنعتی ، تحقیقاتی و خدماتی فی مابین دانشگاه و صنعت
  • - برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت ارتقاء سطح کیفی اطلاعات دانشجویان و شاغلین دانشگاه
  • - ارتباط با صنایع خارج از کشور جهت دستیابی به جدیدترین طرح ها و فن آوری های صنعتی با هماهنگی معاونت امور بین الملل سازمان مرکزی

 

   یکی از امورات محوله به این حوزه انجام کارهای کارآموزی دانشجویان می باشد:


 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب می باشد.