English    نقشه سایت

راهنمای پژوهشیار
پست الکترونیک
اطلاعیه ها   
اخبار
نرم افزارها و راهنمای ورود به وادانا

آشنایی با دفتر امور دانشجويي

 

اين دفتر مستقيما زير نظر مدير دانشجويي اداره ميگردد و اموري از قبيل كميته انضباطي، نقل وانتقالات و امور مشمولين بر عهده اين بخش است. لازم به ذكر است اين بخش ،مديريت كار دانشجويي را نيز بر عهده دارد و با اين كار زمينه اشتغال گروهي از دانشجويان را در دانشگاه فراهم كرده است.

 

اهداف و وظایف :

·         اهتمام در شناخت شرایط دانشجویان در زمینه های فردی واجتماعی اعم از تحصیلی،مالی وخانوادگی و ارائه پیشنهادهای لازم  دررفع مشکلات.

·         شناخت امکانات بالقوه موجود درجهت اختصاص امکانات و کمکهای مالی ومعنوی به دانشجویان وتهیه مقدمات استفاده  از این امکانات.

·         اجرای خط مشی های تعیین شده در زمینه امور دانشجویی.

·         نظرسنجی دانشجویان به منظور شناخت نیازها وکوشش درجلب مشارکت آنان در امور رفاهی.

·         ارائه مطلوب خدمات رفاهی مورد نیاز دانشجویان در محدوه امکانات و ضوابط و مقررات.

·         ارائه پیشنهاد و اعمال همکاریدر ایجاد رستورانها و خوابگاههای دانشجویی و اداره امور آنها.

·         برقراری جلسات بحث وتبادل افکاربین استادان و دانشجویان.

·         انجام امور مربوطه به ارائه کمکهای مالی به دانشجویان متقاضی طبق ضوابط مصوب.

·         فراهم آوردن امکانات مربوط به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به دانشجویان.

·         اعمال مصوبات کمیته انضباطی دانشجویی درمحدوده وظائف حوزه معاونت امور دانشجوئی.

 

 

 


 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب می باشد.